Left Right

Розкриття інформації

Найменування фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АП.МІ ФІНАНС” (скорочено — ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС»)
Ідентифікаційний код юридичної особи: 40461899
Місцезнаходження: 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44-А,
Телефон: +38 (050) 332 3 442
e-mail: info@upme-finance.com
Дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи:
Дата запису: 29.04.2016 , Номер запису: 10741020000059818
Код КОАТУУ: 8036300000

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АП.МІ ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 40461899 використовує торговельну марку (знаків для товарів і послуг) – CASCAD згідно з Ліцензійним договором №25/11-1 від 25 листопада 2020 року.
Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг, які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг та на яких здійснюється інформування про умови та порядок діяльності надавача фінансових послуг, умови та порядок надання ним фінансових послуг, а також обслуговування клієнтів — http://upme-finance.com/ , https://cascad.com/ .

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
• надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на підставі згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №689 від 23.03.2017р. гіперпосилання
• переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №55 від 07.04.2017р. гіперпосилання

 
Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан

Фінансова звітність за 2016 рік

Фінансова звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за 2018 рік

 
Фінансова звітність за 2019 рік
 
Фінансова звітність за 2020 рік

Фінансова звітність за 2021 рік

Особи, які надають посередницькі послуги при наданні фінансових послуг фінансовою установою – відсутні.

Щодо ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не порушене провадження у справі про банкрутство, не застосована процедура санації.

ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» не знаходиться в стані ліквідації фінансової установи.

Наглядова рада не створювалася. Виконавчим органом фінансової установи є Дирекція на чолі з Генеральним Директором, який діє одноособово.
Генеральний директор фінансової установи – Веремчук Андрій Петрович, протягом останніх п’яти років не був керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, а також не має не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не був позбавлений права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Має бездоганну ділову репутацію.

 

ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АП.МІ ФІНАНС” є учасником  платіжної системи таких Внутрішньодержавних платіжних організацій  як:

 

Найменування платіжної системиНайменування платіжної організації№ свідоцтва (дозволу)Дата видачі свідоцтва (дозволу)Вид платіжної системиМісцезнаходження організації
«FLASHPAY»ПрАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»
19
19/1
19/2
19/3
19/414.08.2014
20.05.2015
31.07.2015 03.01.2017 20.12.2017


Внутрішньодержавна система переказу коштів03039, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26а

«ПЛАТИСЕРВІС»

ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС»

32
32/1
32/2

24.01.2017
16.07.2018
08.07.2020

Внутрішньодержавна система переказу коштів

04074, місто Київ, вул. Новозабарська, будинок 2/6
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АП.МІ ФІНАНС” є платіжною організацією внутрішньодержавної системи переказу коштів «КАСКАД», свідоцтво №51 від 12.04.2021 р., 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44-А.

Порядок (умови) здійснення переказу:

Фінансова установа надає послуги з переказу коштів, ініційовані через пункти надання фінансових послуг та/або допомогою офіційного веб-сайту, що належить Фінансовій установі з використанням можливостей відповідної платіжної системи, учасником якої є Фінансова установа.

Сума переказу – не більше 29 999,00 гривень.

Після здійснення операції, видається розрахунковий документ (квитанція) відповідної Платіжної системи, згідно вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

ПТКС фінансовою установою не використовуються.

Валюта переказів — гривня України.

Строк зарахування коштів – не більше 3 (трьох) робочих днів.

Комісія – не більше 5 % від суми переказу. 

Конкретний розмір  комісії за здійснення кожної конкретної операції залежить від суми та того, хто є отримувачем переказу, але в будь-якому разі повідомляється платнику до ініціювання переказу після заповнення всіх параметрів цього переказу.

Порядок вирішення спорів:

Спори, що можуть виникнути вирішуються в порядку переговорів, відповідно до законодавства України та укладених договорів.

Термін розгляду звернення — не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів.

Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, пропонуємо звертатися за телефоном: +38 (050) 332 3 442 та електронною адресою: info@upme-finance.com.

ОРГАНИ ЯКI ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
тел: 0-800-505-240,
e-mail: nbu@bank.gov.ua

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
електронна адреса: zvernen@dpss.gov.ua
тел.: +38(044) 486-54-86, +38 (044) 486-95-85

Найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори.

Структура власності фінансової установи (гіперпосилання)
Відомості про юридичних осіб або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами — учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):
• громадянин України Веремчук Андрій Петрович, частка володіння в статутному капіталі становить 51 %.
• громадянин України Сердюк Олександр Іванович, частка володіння в статутному капіталі становить 49 %.
Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника): Відсутні

Відомості про режим робочого часу:
Понеділок — п’ятниця: з 10:00 до 18:00 без перерви
Субота та неділя — вихідні , надання фінансових послуг проводиться в режимі онлайн.
Відокремлені підрозділи відсутні

Детальну інформацію про ТОВ “ФК “АП.МІ ФІНАНС” (за кодом ЄДРПОУ 40461899) можна отримати:
На сайті Єдиного державного реєстру https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Документи:

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №783 від 11.08.2016року
Розпорядження Нацкомфінпослуг про видачу ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №689 від 23.03.2017р.
Схематичне зображення структури власності
Ліцензія Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №55 від 07.04.2017р
Правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Публічний договір FLASHPAY
Внутрішні правила переказу коштів