Left Right
Фінансові послуги

Фінансові послуги

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВУ ПОСЛУГУ

Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту:
переказ коштів та надання фінансового кредиту 

Кредитні умови продукту “UP30”:
а) мета кредиту: кредит на споживчі цілі
б) форма забезпечення кредиту: штрафні санкції
в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача: кредит надається безготівково на банківську картку клієнта одноразово фіксована сума або у вигляді відновлюваної кредитної лінії
г) тип відсоткової ставки: фіксована, 1.5% за кожний календарний день користування коштами або 547.5% річних
ґ) сума, на яку кредит може бути виданий: від 500 грн. до 3000 грн.
д) орієнтовна сукупна вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту:
Орієнтовна сукупна вартість кредиту у відсотковому вираженні розраховується за формулою: Розмір процентної ставки за користування кредитом помножений на Строк користування кредитом. Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту у відсотковому вираженні для кредиту строком на 30 днів, відсоткова ставка 1.5% за кожний календарний день: 1.5%*30днів=45%.
Орієнтовна сукупна вартість кредиту у грошовому вираженні розраховується за формулою: Сума кредиту помножена на Розмір процентної ставки за користування кредитом та помножена на Строк користування кредитом. Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту у грошовому вираженні для кредиту в сумі 3000 гривень строком на 30 днів, відсоткова ставка складає 1.5% на календарний день: 3000грн*30днів*1.5%=1350грн
При погашенні кредиту Позичальник може сплачувати комісію за перерахування коштів Кредитодавцю, відповідно до тарифів обраного банку чи фінансової установи.
е) строк, на який кредит може бути одержаний: від 5 до 30 днів
є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги: одним платежем в останній день користування кредитом
ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови: допускається без додаткових плат та штрафних санкцій з коригуванням платежу за фактичний строк користування кредитом
з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється: оцінка майна не здійснюється
и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію, а також порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: Податковий режим застосовується на загальних підставах (у разі не повернення кредиту). Споживач може одержати докладну інформацію з цих питань за гарячою лінією податкової служби за телефоном 0800501007 або на сайті http://sfs.gov.ua/.
і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування:
Переваги: можливість швидко отримати кредитні кошти на зручних для позичальника умовах.
Недоліки: короткостроковість
к) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: у разі дострокового припинення надання фінансової послуги фізична особа зобов’язана повернути кредитодавцю залишок кредиту та проценти, нараховані за фактичний строк користування кредитом.
л) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: надання фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами не здійснюється
м) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: додаткові фінансові послуги не надаються

Кредитні умови продукту “UP30+”:
а) мета кредиту: кредит на споживчі цілі
б) форма забезпечення кредиту: штрафні санкції
в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов’язаннями споживача: кредит надається у безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів за реквізитами картки позичальника, в тому числі із залученням банків або фінансових установ, які мають ліцензію на переказ коштів відповідно до законодавства та у безготівковій формі шляхом перерахування кредитних коштів за реквізитами рахунку Продавця товарів, робіт (послуг), одноразово фіксована сума або у вигляді відновлюваної кредитної лінії
г) тип відсоткової ставки: фіксована, 1.5% за кожний календарний день користування коштами або 547.5% річних
ґ) сума, на яку кредит може бути виданий: від 500 грн. до 3000 грн.
д) орієнтовна сукупна вартість кредиту (в процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов’язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту:
Орієнтовна сукупна вартість кредиту у відсотковому вираженні розраховується за формулою: Розмір процентної ставки за користування кредитом помножений на Строк користування кредитом. Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту у відсотковому вираженні для кредиту строком на 30 днів, відсоткова ставка 1.5% за кожний календарний день: 1.5%*30днів=45%.
Орієнтовна сукупна вартість кредиту у грошовому вираженні розраховується за формулою: Сума кредиту помножена на Розмір процентної ставки за користування кредитом та помножена на Строк користування кредитом. Розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту у грошовому вираженні для кредиту в сумі 3000 гривень строком на 30 днів, відсоткова ставка складає 1.5% на календарний день: 3000грн*30днів*1.5%=1350грн
При погашенні кредиту Позичальник може сплачувати комісію за перерахування коштів Кредитодавцю, відповідно до тарифів обраного банку чи фінансової установи.
е) строк, на який кредит може бути одержаний: від 5 до 30 днів
є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги: одним платежем в останній день користування кредитом
ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови: допускається без додаткових плат та штрафних санкцій з коригуванням платежу за фактичний строк користування кредитом
з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється: оцінка майна не здійснюється
и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію, а також порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги: Податковий режим застосовується на загальних підставах (у разі не повернення кредиту). Споживач може одержати докладну інформацію з цих питань за гарячою лінією податкової служби за телефоном 0800501007 або на сайті http://sfs.gov.ua/.
і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування: 
Перевага продукту UP30+ в порівнянні з продуктом UP30: можливість отримати кредит на картку та сплату товару, робіт (послуг) на зручних для позичальника умовах.
Недоліки: короткостроковість
к) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: у разі дострокового припинення надання фінансової послуги фізична особа зобов’язана повернути кредитодавцю залишок кредиту та проценти, нараховані за фактичний строк користування кредитом.
л) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами: надання фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами не здійснюється
м) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість: додаткові фінансові послуги не надаються

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, які виникають у процесі надання фінансової послуги:

Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.

Орган з питань захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція України); місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Горького 174), телефони: (044) 528-92-44, (044) 528-94-38, факс: 528-56-00, е-mail: dsiu@dsiu.gov.ua, сайт в мережі Інтернет: http://www.dsiu.gov.ua ).

На виконання вимог законодавства та внутрішніх положень щодо захисту персональних даних повідомляємо Вас про наступне:

Володільцем персональних даних є ТОВ «ФК «АП.МІ ФІНАНС» (далі — ФК), (місцезнаходження м. Київ, вул. Сімферопольська, буд. 13-А, код ЄДРПОУ 40461899) — надалі ФК.

Склад та зміст зібраних персональних даних:

Відомості, щодо яких застосовуються загальні вимоги обробки відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» (далі -Закон): ідентифікаційні дані (ім’я, місце проживання фактичне та за державною реєстрацією, телефони тощо); паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер); особисті відомості (вік, стать, освіта, родинний стан,  склад сім’ї тощо); професія і робота, спеціальність, кваліфікація; майновий стан;  життєві інтереси та  захоплення; споживчі звички; фінансова інформація(інформація про фінансовий стан, інформація про рахунки, внески та інші фінансові операції члена кредитної спілки в кредитній спілці, тощо; спосіб життя; електронні ідентифікаційні дані (трафік, ІР-адреса, номери телефонів тощо); запис фотозображень;

Для фізичної особи – підприємця, додатково — місце проживання або місце перебування фізичної особи — підприємця, реквізити документу, що підтверджує державну реєстрацію та інформація щодо органу державної влади, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

Відомості, щодо яких згідно із статтею 7 Закону застосовуються особливі вимоги обробки (за наявності): членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також відомості, що стосуються здоров’я фізичних осіб, біометричних даних);

Відповідно до Закону суб’єкт персональних даних має право:

знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

на доступ до своїх персональних даних;

отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються її персональні дані у базі персональних даних кредитної спілки, а також отримувати зміст персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;

застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці у базі персональних даних фізичні особи повідомляють ФК з наданням документів, що підтверджують  зміни у 30 денний строк з дня виникнення змін.

Законодавство, що регулює права споживачів:
Закон України «Про фінансові послуги та державне  регулювання ринків фінансових послуг». Рекомендовані статті 6 та 12, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
Закон України «Про захист прав споживачів». Рекомендована стаття 11, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Закон України «Про захист прав споживачів» застосовується до відносин споживчого кредитування у частині, що не суперечить Закону України «Про споживче кредитування»

Закон України «Про споживче кредитування» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1734-19
Закон України «Про захист персональних даних», http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/print1467037936459364
Закон України «Про інформацію», http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Закон України «Податковий кодекс». Рекомендовано розділ IV, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran3610#n3610
Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. Рекомендовано розділ I  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page
Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/page