Розкриття інформації

  Власники істотної участі. Виконавчий орган

  • громадянин України ВЕРЕМЧУК Андрій Петрович, частка володіння в статутному капіталі становить 51% (кінцевий бенефіціарний власник та засновник);
  • громадянин України СЕРДЮК Олександр Іванович, частка володіння в статутному капіталі становить 49% (кінцевий бенефіціарний власник та засновник).
  Схематичне зображення структури власності

  Наглядова рада не створювалася.
  Вищим органом управління є загальні збори учасників.
  Виконавчим органом є дирекція на чолі з генеральним директором, який діє одноособово.
  Генеральний директор – ВЕРЕМЧУК Андрій Петрович.

  Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку

  Прядок та умови надання фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку визначено договором та Правилами про порядок надання фінансових платіжних послуг.
  До укладання договору про надання фінансової платіжної послугу з переказу коштів без відкриття рахунку користувачу необхідно уважно ознайомитися з інформацію, визначеною 3-6, 8 частини першої статті 30 Закону України «Про платіжні послуги», що надається Товариством на безоплатній основі:

  Oпис основних характеристик платіжної послуги та умови її надання:
  Товариство надає фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку (виключно у національній валюті України), а саме:

  • Переказ безготівкових коштів від платника (фізичної особи) із використанням ЕПЗ на користь отримувача (юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної особи) із зарахуванням суми переказу на рахунок отримувача, у тому числі за реквізитами ЕПЗ.
  • Переказ безготівкових коштів від платника (торговця — юридичної особи або фізичної особи – підприємця), який доручає Товариству виконати переказ коштів на користь отримувача (фізичної особи) із зарахуванням суми переказу за реквізитами ЕПЗ. При ініціюванні переказу коштів платник перераховує на користь Товариства суму коштів, якої буде достатньо для виконання переказу коштів, на умовах укладеного договору

  Види платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання платіжних операцій: електронні платіжні засоби (платіжні картки).
  Банківські автомати та програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС) – відсутні.
  Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів здійснюється Товариством виключно в національній валюті – гривні на всій території України, за виключенням: тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою; територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.
  Порядок та умови здійснення платіжних операцій, строки виконання платіжних операцій та інші питання регулює відповідний Публічний договір про надання фінансових платіжних послуг, до якого приєднуються фізичні особи, розміщений для ознайомлення у відкритому доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням (далі – «Публічний договір»).
  Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів здійснюється Товариством на підставі договору про надання послуг з переказу коштів:

  • фізичним особам (споживачам): шляхом приєднання до Публічного договору;
  • суб’єктам господарювання: шляхом укладання з Товариством договорів про надання послуг з переказу коштів в простій письмовій формі, умови якого погоджуються між Товариством та користувачем – суб’єктом господарювання до моменту його укладання.

  Товариство не залучає до надання користувачам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку комерційних агентів.
  Товариство залучає до надання користувачам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку банки-еквайри (при використанні користувачами-фізичними особами ЕПЗ) та банки-посередники (при здійсненні переказу коштів від платника (торговця — юридичної особи або фізичної особи – підприємця) на користь отримувача (фізичної особи) із зарахуванням суми платіжної операції за реквізитами ЕПЗ);

  б) умови надання додаткових послуг:
  Товариство не надає додаткових послуг;

  в) форма та порядок надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операції:
  Згодою платника-фізичної особи на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, є здійснення комплексу дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на визначених Публічним договором умовах на користь зазначеного ним отримувача в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі платіжного пристрою, відповідно до функціоналу шляхом заповнення форм, введення даних ЕПЗ, натискання кнопок «Сплатити»/«Сплатити карткою» тощо, підтвердження згоди на операцію за запитом банка-емітента ЕПЗ.
  Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, шляхом зупинення здійснення зазначених вище дій чи надання Товариству розпорядження платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції у будь-який момент до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції.
  Згодою платника-торговця на виконання платіжної операції є передача платником відповідно до протоколу технічного обміну належним чином сформованого інформаційного повідомлення (платіжної інструкції) щодо переказу коштів на користь отримувачів. Платник — торговець має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом надання розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції. Таке розпорядження формується та передається у порядок та спосіб відповідно до протоколу технічного обміну або може бути надане Товариству у письмовій формі. Розпорядження про відкликання може бути передане у будь-який момент до настання моменту безвідкличності.
  Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі. З відкликанням платіжної інструкції одночасно відкликається згода платника на виконання платіжної операції, а в разі відкликання згоди платника на виконання платіжної операції — платіжна інструкція;


  г) порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції:

  Товариство приймає до виконання платіжну інструкцію, за умови, що документ складений у встановленій формі з урахуванням вимог чинного законодавства України, належним чином заповнений та містить всі реквізити, що вимагаються законодавством та/або Товариством у такі строки:

  • платіжну інструкцію, що надійшла протягом операційного часу — у той самий операційний день;
  • платіжну інструкцію, що надійшла після закінчення операційного часу — не пізніше наступного операційного дня, якщо інший строк (день) прийняття до виконання платіжної інструкції не буде узгоджений між Товариством та користувачем

  Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника.
  Момент безвідкличності платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, настає у момент списання коштів з рахунку платника банком-емітентом ЕПЗ (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку відповідної платіжної системи та присвоєння унікального коду платіжній операції/коду авторизації у відповідній платіжній системі).
  Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника — торговця та міститься у відповідному інформаційному повідомленні), яке Товариство передає платнику згідно з протоколом технічної взаємодії у відповідь на платіжну інструкцію платника.
  Момент безвідкличності платіжної операції настає у момент списання банком коштів з рахунку Товариства на виконання відповідної платіжної інструкції платника з метою перерахування коштів на рахунок отримувача;


  ґ) посилання на робочий та операційний час надавача платіжних послуг, на максимальний час виконання платіжних операцій:

  Робочий час: понеділок — п’ятниця: з 10:00 до 18:00 без перерви. Субота та неділя — вихідні, надання фінансових послуг проводиться в режимі онлайн.
  Операційний час (час, протягом якого небанківський надавач платіжних послуг приймає до виконання платіжні інструкції) – цілодобово, без вихідних:

  • для ініціювання платником-фізичною особою на вебсайтах встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби;
  • для ініціювання платником-суб’єктом господарювання платіжної операції встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби.

  Максимальний час виконання платіжних операцій – максимальний строк зарахування коштів отримувачу до 3 (трьох) банківських днів. Платіжні операції, ініційовані із використанням ЕПЗ обробляються миттєво, але кошти перераховуються отримувачу відповідно до строків проходження міжбанківського переказу згідно з нормами законодавства.

  д) посилання на ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів:

  Установою для фінансових операцій встановлено ліміти переказу коштів в межах України: на одну платіжну операцію у сумі, що не має бути більшою ніж 29 999,99 грн (стосовно здійснення операцій з переказу коштів фізичним особа-отримувачам коштів за реквізитами ЕПЗ), не має бути більшою ніж 49 999,99 грн (стосовно здійснення операцій, ініційованих фізичними особами – платниками), а також пов’язаних фінансових операцій у загальній сумі, що не має перевищувати 399 999,99 грн на день;


  Iнформація про комісійні винагороди, процентні ставки, застосовний курс перерахунку іноземної валюти, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги:
  а) перелік усіх тарифів, комісійних винагород та зборів, які користувач має сплачувати надавачу платіжних послуг за надання обраної платіжної послуги:

  Вартість фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку (розмір комісійної винагороди), що надаються Товариством, розраховується у автоматичному режимі, виходячи з діючих тарифів, від суми платіжної операції, та за наявності комісійної винагороди, що не може перевищувати 5% від суми платіжної операції, доводиться до відома користувача – фізичної особи до отримання останнім фінансової платіжної послуги у інтерфейсі платіжного пристрою;
  Граничні межі тарифів за послугою прийом платежів при переказі коштів на поточний рахунок суб’єкта господарювання:

  • Мінімальна межа – 1,6%;
  • Максимальна межа – 3%.

  Граничні межі тарифів за послугою виплати коштів — переказ грошових коштів від суб’єктів господарювання на поточні рахунки фізичних осіб:

  • Мінімальна межа – 0,7%;
  • Максимальна межа – 2%;

  б) інформацію про процентні ставки, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчислення:

  Процентні ставки не застосовуються до фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Товариством;


  в) інформацію про курс перерахунку іноземної валюти, що застосовується до обраної користувачем платіжної послуги, та методику його визначення:

  Курс перерахунку іноземної валюти не застосовується до фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, які надаються Товариством;


  г) інформацію про штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчислення:

  Інформація про конкретні штрафи та пені встановлюються умовами договору про переказ коштів з Користувачем;


  Iнформація про спосіб комунікації:
  а) засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача (за потреби):

  Інформація/повідомлення під час здійснення платіжних операцій передається через мережу Інтернет. Доступ до такої інформації користувач отримує через інтерфейс веб-браузера, який встановлено на комп’ютері або мобільному пристрої користувача. Додаткових вимог до обладнання або програмного забезпечення користувача не висувається.
  Товариство має право направляти відомості з питань виконання договору, інші інформаційні повідомлення на електронну пошту (якщо Користувач повідомив Товариству адресу електронної пошти).
  Користувач може отримувати інформацію на сайті Товариства, отримувати в електронному вигляді квитанції, що підтверджують ініціювання та здійснення платіжної операції.
  Користувач може передавати Товариству інформацію або повідомлення шляхом дзвінка до Товариства, а також шляхом направлення електронного листа та/або поданням документів в електронній формі на електронну адресу Товариства або отриманням відповідної інформації від Товариства на власну електронну адресу (якщо Користувач повідомив Товариству адресу електронної пошти).


  б) обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послуги:

  Користувач може отримувати запитувану у Товаристві інформацію у повному обсязі в порядку та часовому проміжку відповідно до умов договору та законодавства України.
  Доступ до зазначеної інформації, незалежно від обраної платіжної послуги (виду переказу коштів), надається без обмежень по строкам, обсягам або часовим проміжкам, відповідно до режиму надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.


  Iнформація про заходи безпеки:
  а) інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації:

  Користувач зобовʼязаний забезпечувати збереження ним платіжних інструментів (ЕПЗ) та індивідуальної облікової інформації у таємниці, що виключає несанкціонований доступ з боку третіх осіб, дотримуватись правил використання ЕПЗ, зокрема, не розголошувати та не повідомляти стороннім особам реквізити ЕПЗ, власні персональні дані або будь-яку іншу інформацію, не передавати реквізити ЕПЗ або будь-яку іншу інформацію через відкриті канали інформаційного обміну.
  Користувач зобовʼязаний негайно після того, як інформація стала йому відома, повідомити банк-емітент у спосіб та каналами зв’язку, передбаченими договором між банком-емітентом та користувачем, про факт втрати електронного платіжного засобу та/або факт втрати індивідуальної облікової інформації.


  б) інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:

  Товариство має право (у випадках визначених законодавством - зобов’язане) ухвалити рішення про:

  • зупинення здійснення платіжної операції з переказу коштів, що ініційовані користувачем, від якого отримано повідомлення про втрату індивідуальної облікової інформації/засобів користувача, що використовуються ним для ініціювання платіжних операцій з переказу коштів через Товариство;
  • припинення або зупинення платіжної операції з переказу коштів в разі відсутності даних про платника (ініціатора переказу) та/або отримувача та/або недостатності/некоректності інформації, якою повинна супроводжуватися фінансова операція з переказу коштів у випадках, передбачених статтею 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
  • зупинення здійснення підозрілої фінансової (фінансових) операції (операцій), відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції, а також застосувати інші застережні заходи;
  • здійснення додаткової ідентифікації користувача шляхом перевірки його документів, в т.ч. шляхом отримання такої інформації від користувача/отримувача переказу коштів або з інших офіційних джерел (за наявності).

  Товариство забезпечує проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, зокрема:

  • з метою забезпечення безпеки збереження даних ЕПЗ щорічно проходить аудит відповідності Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS);
  • запроваджує систему захисту інформації, що забезпечує безперервний захист інформації про виконання платіжних операцій та індивідуальної облікової інформації на всіх етапах її формування, обробки, передавання та зберігання;
  • здійснює моніторинг платіжних операцій з метою ідентифікації неакцептованих, помилкових та неналежних платіжних операцій, суб’єктів таких операцій та забезпечує вжиття заходів для запобігання або припинення таких операцій;
  • здійснює організаційні та технічні заходи для забезпечення безперервності діяльності;
  • регулярно проводить перевірку своєї діяльності з надання фінансових платіжних послуг на відповідність чинним вимогам законодавства;
  • забезпечує захист та зберігання в електронному вигляді даних користувачів та даних щодо їхніх платіжних операціях протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання користувачам доступу до них;
  • проводить аналіз платіжних операцій, що можуть носити шахрайський характер, за результатом чого, за необхідністю, запроваджує додаткові обмеження щодо можливості здійснення платіжних операцій з певними параметрами/критеріями, у випадку настання яких – має право відмовити користувачу в проведення платіжної операції;
  • здійснює обмін інформацією з іншими учасниками платіжної інфраструктури, надавачами платіжних послуг, з метою уточнення інформації про користувачів та їхні платіжні операції, а також з метою підвищення надійності та безперервності у наданні послуг.

  Товариство несе відповідальність перед користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій відповідно до закону та умов укладених між ними договорів, якщо не доведе, що платіжні операції виконані ним належним чином.
  Товариство несе відповідальність, визначену статтею 86 Закону України «Про платіжні послуги», за виконання помилкової, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених строків, у разі:

  1. порушення надавачем платіжних послуг платника строку виконання платіжної операції;
  2. порушення надавачем платіжних послуг отримувача строку зарахування коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача та/або забезпечення доступності коштів.

  У разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених чинним законодавством України або договором про надання платіжних послуг, Товариство зобов’язане сплатити користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції, якщо інший розмір пені не обумовлений договором про надання платіжних послуг.
  У разі виконання помилкової платіжної операції на рахунок неналежного отримувача Товариство зобов’язане негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції отримувачу, а також сплатити йому пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення від дня завершення помилкової платіжної операції до дня переказу коштів на рахунок отримувача, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції.


  в) процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції:

  Процедура взаємодії між Товариством та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції описана в Порядку взаємодії зі споживачами фінансових платіжних послуг та порядку розгляду звернень споживачів.
  Якщо користувачу стало відомо про факти шахрайства/підозри на здійснення шахрайських дій з використанням послуг Товариства/дії, які мають ознаки шахрайства з платіжними даними/персональними даними/індивідуальною обліковою інформацією користувача, та/або користувач втратив платіжну картку та/або заблокував її з причин підозр щодо несанкціонованого доступу третіх осіб, про дзвінки/SMS-повідомлення/повідомлення, надіслані у месенджери тощо від третіх осіб щодо намагання отримати інформацію, яка дає змогу ініціювати платіжні операції через Товариство, користувач має негайно повідомити про це Товариство:

  • звернутися до Товариства за телефоном +38 (050) 332 3 442 (тарифікація дзвінків згідно з тарифами вашого оператора) і заявити про такий факт;
  • звернутися до Товариства шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту: [email protected].

  Користувач повинен вказати прізвище ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону та описати ситуацію, що виникла\про яку стало відомо.
  Товариство прикладає всіх можливих зусиль для забезпечення взаємодії з користувачами на випадок шахрайства або загрози безпеці.


  г) процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених надавачем платіжних послуг:

  Процедура взаємодії між Товариством та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій відповідає загальній процедурі взаємодії зі споживачем фінансових послуг, з урахуванням наступного:

  • у разі виконання помилкової, неналежної, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених строків Товариство на запит користувача, невідкладно вживає заходів для отримання всієї наявної інформації про платіжну операцію та надає її користувачу без стягнення плати;
  • Товариство сприяє платнику в поверненні коштів за неналежною платіжною операцією шляхом надання доступної йому інформації про таку операцію, у тому числі отриманої на його запит від надавача платіжних послуг, що обслуговує неналежного отримувача;
  • звернення користувача щодо випадку здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій розглядається першочергово, користувачу надається можливість одержувати інформацію про хід розгляду звернення, про результати розгляду звернення користувач повідомляється в письмовій формі протягом строку, передбаченого законом для розгляду звернень (скарг) громадян

  У разі здійснення користувачем неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, користувач зобов’язаний повідомити про це Товариство шляхом:

  • звернення до Товариства за телефоном +38 (050) 332 3 442 (тарифікація дзвінків згідно з тарифами вашого оператора) і заявити про такий факт;
  • звернення до Товариства шляхом надіслання повідомлення на електронну пошту: [email protected].

  Товариство в обов’язковому порядку розглядає заяви (повідомлення) користувачів щодо помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих через Товариство, надає користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк, що не перевищує строк, передбачений Законом України «Про звернення громадян».


  Iнформація про механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послуг.

  Кожен споживач фінансових платіжних послуг Товариства має право звернутися до Товариства, як надавача платіжних послуг, у тому числі послуг із переказу коштів без відкриття рахунку. Товариство розглядає такі звернення в строки та порядку передбаченими вимогами чинного законодавства України, правилами відповідних платіжних систем та внутрішніми правилами Товариства щодо взаємодії зі споживачами та розгляду звернень споживачів.
  Звернення споживачів приймаються Товариством в один із наступних способів:

  • письмово за поштовою адресою: Україна, 01103, місто Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44А;
  • на електронну пошту [email protected];
  • усно за номером телефону +38 (050) 332 3 442

  У межах досудового врегулювання спору споживач фінансових послуг також має право звернутись за захистом його прав до спеціально уповноважених органів України.
  До них належать:

  • Національний банк України, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9. Телефон: 0 800 505 240. Сайт: https://bank.gov.ua/ ;
  • Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві. Адреса: вул. Івана Драча, 10/8, телефон. (044) 486-54-86, електронна пошта: [email protected]

  Відповідно до вимог ст. 55 Конституції України права та свободи людини захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Порядок та підстави звернення до суду встановлені вимогами чинного процесуального законодавства України.
  Факт надання Товариством послуг користувачу з переказу коштів підтверджується:

  • квитанцією, що видається споживачу-фізичній особі;
  • актом наданих послуг, що складається згідно з умовами укладеного між Товариством та суб’єктом господарювання договору.

  Відомості про участь у платіжних системах

  Назва платіжної системи Найменування оператора платіжної системи № свідоцтва (дозволу)

  MASTERCARD
  участь фінансової установи у платіжній системі забезпечується через банки-еквайри:
  АТ «ТАСКОМБАНК»,
  АТ «СЕНС БАНК»,
  АТ «БАНК АЛЬЯНС»
  Mastercard International Incorporated Дата внесення відомостей до РПІ: 10.09.2014

  VISA
  участь фінансової установи у платіжній системі забезпечується через банки-еквайри:
  АТ «ТАСКОМБАНК»,
  АТ «СЕНС БАНК»,
  АТ «БАНК АЛЬЯНС»
  Visa International Service Association Дата внесення відомостей до РПІ: 18.12.2014

  Оператор платіжних систем, технологічний оператор

  Товариство не виконує функції оператора платіжної системи.
  Товариство не виконує функції технологічного оператора.

  Відокремлені підрозділи

  Відокремлені підрозділи не створювались.

  Банкрутство, санація, ліквідація

  Відсутні відомості (обставини) про порушення провадження в справі про банкрутство, введення процедури санації.
  Відсутні відомості (обставини) про початок процедури ліквідації Товариства.

  Режим роботи

  Понеділок — п’ятниця: з 10:00 до 18:00, без перерви. Субота та неділя — вихідні.

  Органи, якi здійснюють регулювання

  • Національний банк України
   адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
   тел: 0-800-505-240,
   e-mail: [email protected]
  • Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві
   адреса: 04053, м. Київ, вул. Івана Драча, 10/8
   електронна адреса: [email protected]
   тел.: +38(044) 486-54-86, +38 (044) 486-95-85

  Перелік власних вебсайтів надавача фінансових послуг

  https://cascad.com/
  https://upme-finance.com/

  Перелік усіх осіб, послугами яких користується Товариство для забезпечення збереження коштів користувачів

  Відкриті розрахункові рахунки, на яких обліковуються кошти користувачів послуг Товариства, в АТ «СЕНС БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506).

  Вирішення спорів

  Спори, що можуть виникнути вирішуються в порядку переговорів, відповідно до законодавства України та укладених договорів. Термін розгляду звернення — не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п’яти днів.
  Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів коштівспоживачі можуть звертатися за телефоном: +38 (050) 332 3 442(тарифікація дзвінків згідно з тарифами оператора) та електронною адресою: [email protected]

  Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

  Для захисту своı̈х прав та інтересів, споживачі фінансових платіжних послуг мають право на досудовий порядок розгляду спірних питань та скарг шляхом звернення безпосередньо до Товариства в порядку, передбаченому Законом Украı̈ни «Про звернення громадян», шляхом письмових звернень на:

  • юридичну адресу: 01103, Україна, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 44А.
  • офіційну електронну пошту: [email protected]
  • за телефоном: +38 (050) 332 3 442 (тарифікація дзвінків згідно з тарифами вашого оператора).

  Споживачі також можуть звертатися за захистом своı̈х прав до:

  • органу, що здійснює державне регулювання небанківського фінансового сектору – Національного банку Украı̈ни (Адреса: 01601, м. Киı̈в, вул. Інститутська, 9. тел.: 0 800 505 240, еmail: [email protected]; https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection).
  • З інформацією щодо порядку розгляду Національним банком України заяв, скарг та пропозицій споживачів можна ознайомитись на сайті офіційного Інтернет-представництва НБУ у розділі «Звернення громадян» за посиланням https://bank.gov.ua/ua/contacts;
  • Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, адреса: 04053, м. Київ, вул. Івана Драча, 10/8, електронна адреса: еmail: [email protected], тел. +38(044) 486-54-86, +38(044) 486-95-85;
  • суду

  Гарантійні фонди

  Не передбачено створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем.

  Архів

  Архів умов та інформаційних повідомлень розміщений за посиланням.

  Доступ до додаткової інформації

  Товариство на окрему вимогу користувача надає наступну інформацію:

  • відомості про фінансові показники діяльності та економічний стан, що підлягають обов’язковому оприлюдненню;
  • перелік керівників надавача платіжних послуг та його відокремлених підрозділів;
  • іншу інформацію з питань надання платіжних послуг та інформацію, право на отримання якої встановлено законом.

  Вимогу про надання зазначеної інформації можна направити на електронну адресу Товариства: [email protected].

  API Документація - Cascad.com

  Нажаль ця сторінка не має
  адаптивної версії.

  Відкрийте сторінку на вашому ПК
  чи ноутбуці, з розширенням екрану
  від 1200px по ширині.

  Повернутися

  Консультація.

  Дякуємо за вашу заявку.

  Ми зв'яжемось з вами в найближчий час
  і відповімо на ваші запитання.

  Зрозуміло